متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2  رفتار امداد گرایانه اجتماعی ( کمک به دیگران) در رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی مشتری

هدف تحقیقات بازاریابی، مطالعه رفتار امدادگرایانه اجتماعی بوده می باشد. مانند فعالیت های خیریه ایی که توسط افراد با سازمان هایی مثل صلیب سرخ انجام می گردید. با این حال، این رفتار امداد گرایانه اجتماعی، طرفداری های مالی را نشان می دهند؛ زیرا اهدا کنندگان نسبت به دیگران همدلی دارند. این برای مطالعه  یک رفتار امداد گرایانه اجتماعی در رفتار شهروندی مشتری مناسب نیست ، زیرا مانند رضایت مشتری دارای پیشینه متفاوتی می باشد ( چونگ، 2006).در رفتار شهروندی سازمانی ، رفتار امداد گرایانه اجتماعی به عنوان : ” کمک به دیگران و یا جلوگیری از وقوع یک مشکل مرتبط با کار” ( پادساکف و همکاران[1]، 2000). این بعد قبلا  به عنوان نوع دوستی ( به عنوان مثال، اسمیت و همکاران، 1983)، حسن نیت، مصالحه و اقدام های تشویقی تعریف شده می باشد ( ارگان[2] ، 1988، 1990). یکی از روش های مورد بهره گیری برای تشخیص تفاوت بین نوع دوستی و حسن نیت این می باشد که آیا رفتار امداد گرایانه اجتماعی قبل یا بعد از یک مشکل بوده می باشد.  نوع دوستی، نشان دهنده ی رفتار امدادگرایانه اجتماعی بعد از وقوع  یک  مشکل می باشد. از سوی دیگر، حسن نیت، قبل از وقوع یک مشکل اتفاق می افتد. به عنوان مثال ،هنگامی که کارکنانی در مورد چگونگی کار با یک دستگاه مطمئن نیستند، دیگر کارکنان با آموزش نحوه ی بهره گیری از آن،  به آنها کمک می کنند تا مشکل خود را حل کنند؛  این می تواند به عنوان نوع دوستی در نظر گرفته گردد . هنگامی که کارکنان قبل از بوقوع پیوستن یک مشکل به هم کمک می کنند، این حسن نیت می باشد. همچنین ارگــان (1990) دو مفهوم مصالحه و اقدام های تشویقی را به متغیرهای بالا افزود. مصالحه به عنوان  ” اقداماتی که برای کمک به جلوگیری،  حل و فصل و یا کاهش درگیری های غیر سازنده میان فردی ، تعریف شده می باشد. اقدام های تشویقی به عنوان ” کلمات و حرکات تشویقی و تقویت دستاوردهای همکاران و بهبوده های حرفه ای “مفهموم سازی شده می باشد (ارگان[3]،1990). این موارد بر پایه مفاهیم فوق در رفتار امدادگرایانه اجتماعی گنجاده شده می باشد.

کمک  به مشتریان گروت(2005) در رفتارامدادگرایانه اجتماعی بدون در نظر گرفتن طبقه بندی بالا، تبیین داده شده می باشد. در مطالعه حاضر، رفتار امدادگرایانه اجتماعی در رفتار شهروندی مشتریان به مشتریانی تصریح دارد که به دیگران در بعضی از مشکلاتشان که در حین ارائه خدمات با آن مواجه می شوند، کمک می کنند .

[1] Podaskoff et al

[2] Orhan

[3] Organ

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

  1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
  2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد