متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه بهره گیری از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1( مقدمه 2

1-2) اظهار مسئله 2

1-2-1) بازشناسی اشیاء و مبحث انبارداری 2

1-2-1-1) بارکد 2

1-2-1-2) RFID 3

1-2-1-3) بینایی ماشین 5

1-2-2) تعریف بازشناسی اشیاء 6

1-2-2-1)فرآیند طراحی یک سیستم بازشناسی اشیاء 6

1-2-2-2)مشخصات یک سیستم بازشناسی اشیای کارآمد 11

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 12

1-5) اهداف پژوهش 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6) ساختار فصول پایان نامه 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه 15

2-2) فناوری RFID 15

2-2-1) (Radio frequency identification) RFID 16

2-2-2) مرور ادبیات RFID 17

2-2-3) اجزاء سیستم RFID 18

2-2-3-1) برچسب­های RFID 18

2-2-4) سیستم RFID چگونه کار می ‌کند؟ 20

2-2-5) کاربردهای RFID: 20

2-2-5-1) خرده فروشی: 20

2-2-5-2) تولید: 21

2-2-5-3) صنعت دارو / مراقبت­های بهداشتی 21

2-2-5-4) سایر کاربردها: 22

2-2-6) چالش­های تکنیکی و استراتژی­ها: 22

2-2-7) هزینه RFID  : 25

2-2-8) استانداردهای RFID  : 26

2-2-9) انتخاب برچسب و قرائت­گر: 27

2-2-10) مدیریت داده ها: 28

2-2-11) یکپارچه سازی سیستم: 28

2-2-12) امنیت: 29

2-3) فناوری بینایی ماشین 30

2-3-1)کلیات سیستم 30

2-3-2) بینایی ماشین(MV) 31

2-3-3) کاربردهای بینایی ماشین 31

2-3-4) متدها 32

2-3-5) پردازش تصویر و بینایی ماشین 32

2-3-5-1) استخراج ویژگی 32

2-3-5-2)روش­های قسمت­بندی تصویر 35

2-3-6-3) دسته­بندی 35

2-3-6) روش­های پردازش تصویر در بینایی ماشین 36

2-3-7) خروجی سیستم­های بینایی ماشین 37

2-3-8) مراحل بینایی ماشین 38

2-3-9) سرعت واکنش سیستم بینایی ماشین 38

2-3-10) مقایسه بینایی بشر و ماشین بینایی 39

2-3-11) بینایی و اتوماسیون کارخانه 40

2-4) جمع بندی 42

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1) مقدمه 43

3-2) کلیات سیستم پیشنهادی و الگوریتم مربوطه 43

3-2-1) مشخصات سیستم اخذ تصویر 43

3-2-2) طراحی سیستم 43

3-2-2-1) مرحله شناسایی کالا 43

3-2-2-2) مرحله بازشناسی کالا 44

3-3) الگوریتم انتخاب ویژگی 46

3-4) کلاس بندی تصاویر 53

3-5) جمع بندی 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه 55

4-2)آزمایش نرم افزارسیستم 55

4-3) شماتیک کلی نرم افزار 60

4-4) جمع بندی 62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه 64

5-2) یافته های پژوهش 64

5-2-1) یافته های حاصل از پیاده سازی کدهای بینایی ماشین 64

5-2-2)یافته­های حاصل از مجموعه پژوهش 65

5-3) مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین 67

5-4) پیشنهادهای کاربردی 67

5-5) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 68

5-6) محدودیت­های پژوهش 69

فهرست منابع

منابع فارسی 71

منابع انگلیسی 72

پیوست

کدهای الگوریتم…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه تکنولوژی بینایی ماشین و پتانسیل های بالقوه موجود در حوزه این تکنولوژی برای ثبت ورود و خروج کالاها.
  2. یافتن الگوریتمی مناسب برای محقق ساختن ایده بهره گیری از بینایی ماشین
  3. یافتن مکان هایی که در آن ها می توان از تکنولوژی پردازش برای ثبت ورود و خروج کالاها بهره گیری نمود.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه بهره گیری از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها  با فرمت ورد