متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2  کمک به مشتریان

 

در ادبیات بازاریابی تحقیقات کافی که چگونگی کمک  مشتریان به همدیگر را نشان دهد، وجود ندارد. پس رویکرد مفهومی در مورد کمک به دیگران در رفتار شهروندی مشتری، با رفتار مطلوب اجتماعی در روان شناختی اجتماعی آغاز می گردد. به همین دلیل می باشد که رفتار مشتری از رفتار شهروندی سازمانی نشأت گرفته شده می باشد و به همین دلیل می باشد که تعداد قابل توجهی از مطالعات، نوع دوستی روانشناسی اجتماعی را در آغاز مطالعه از رفتار شهروندی سازمانی تبیین داده اند( چونگ[1]، 2006). پس در مطالعه های بعدی مفهوم کمک به دیگران در میان مشتریان را از دیدگاه روانشناسی اجتماعی و سپس از ادبیات رفتا رشهروندی سازمانی معرفی خواهیم نمود.

 

2–2-1–2-1 پیشینه ی کمک به دیگران در روانشناسی اجتماعی

 

در مفهوم روانشناسی اجتماعی، رفتار مدد گرایانه اجتماعی به عنوان بخشی از رفتار مطلوب اجتماعی مطرح شده می باشد. رفتار مطلوب اجتماعی به عنوان ” رفتاری که پیامدهای اجتماعی مثبتی دارد ” تعریف شده می باشد. (سیگلمن[2] ، 1981). رفتار مطلوب اجتماعی، پیش روی نظریه ی کلاسیک مانند نظریه ی محرک – پاسخ ، به بعضی سوالات بی پاسخ در روانشناسی اجتماعی مثبت پاسخ می دهد. این تئوری تبیین می دهد زمانی که بشر ها استنباط کنند انجام رفتارهایی، پاداشی را در پی خواهد داشت به تکرار آن رفتار می پردازند (منبع: همان). بعلاوه نظریه روانکاوی فرض می کند که ذات انسانی، خودخواه و پرخاشگر می باشد. با این حال، این تئوری بیانگر این می باشد که برای رفتار مطلوب اجتماعی منطقی وجود ندارد. بدین دلیل، دو چالش تئوری کلاسیکی و مفهوم عملی رفتار مطلوب اجتماعی از سال 1960 توجه زیادی از روانشناسان اجتماعی را به خود جلب کرده می باشد. تبیین رفتار امداد گرایانه اجتماعی به تحریک احساسات[3]، فعال سازی انتظارات اجتماعی و فعال سازی انتظارات شخصی دسته بندی شده می باشد (چونگ، 2006). عوامل فیزیولوژیکی در بر گیرنده تحریک احساسات می باشند و پس رفتار امدادگرایانه اجتماعی با این تبیین به تجربه مستقیم و بدون آگاهی مربوط می شوند. همدلی را می توان برای توصیف این تجربه مورد بهره گیری قرار داد. در حالت افراطی، افراد با این انگیزه به دیگران کمک می کنند که درد و زحمت خودشان را کاهش دهند. نه به خاطر دیگران. پس ، شوارتز[4] (1977) اظهار داشت که این رفتار امدادگرایانه اجتماعی شامل نوع دوستی نمی گردد. تبیین دوم برای رفتار امدادگرایانه اجتماعی، توضیحات هنجاری می باشد که با ابعاد شناختی همانند تصمیم گیری که نقطه مقابل اجتماعی انگیزه های احساسی می باشد،  مرتبط می باشد (شوارتز، 1977).  این انگیزه ها نشان می دهد که انتظارات اجتماعی، به واسطه جایگاه هایی که با واکنش های مناسب ارتباط داشته اند،  ایجاد شده می باشد. در جامعه ما اجتماعی شدن تأثیر قابل توجهی برآموزش افراد بر روی این نوع انتظارات اجتماعی اعمال می ‌کند. با در نظر داشتن این تبیین ، افراد به مقصود بهینه سازی عواقب رفتار امداد گرایانه اجتماعی خود با در نظر داشتن هزینه های اجتماعی و پاداش پاسخ ها، کوشش می کنند. تعداد قابل توجهی از مطالعات بر اساس این تبیین در نظر گرفته شده اند: مبادله اجتماعی،  تجزیه و تحلیل هزینه/ پاداش نظریه خود نظارتی[5] و مسئولیت اجتماعی. فعالسازی انتظارات از خود، آخرین تبیین برای رفتارهای کمکی می باشد و به عنوان پیامد های تصمیم گیری در نظر گرفته شده می باشد. این انگیزه از اطلاعاتی که دیگران نیاز به کمک دارند،  ناشی می گردد و همچنین تجریه انتظار از خود به وظیفه اخلاقی مرتبط می باشد (شوارتز، 1977).  به بیانی دیگر افراد ممکن می باشد به مقصود تقویت احساسشان از ارزش خود و دوری  از ادراکشان از درد و زحمت، در رفتار امداد گرایانه اجتماعی بر اساس ارزشهایشهان درگیر شوند (چونگ، 2006).  با این حال، فعال شدن انتظارات از خود ممکن می باشد بعضی از تغییرات را با تبیین هنجاری به اشتراک بگذارد. در مطالعات کالارو، هووارد، پیلیوین[6](1987)، این تبیین به اشتراک گذاشته شده به عنوان ادغام تأثیر های فردی طبقه بندی گردید. کالارو و همکارانش (1987) جنبه های استقلال وجبرانی ادغام تأثیر فردی را از روی هریک از هنجار اجتماعی یا شخصی در مورد یک اهدا کننده خوب مطالعه کردند.  مطالعه آنها با بهره گیری از 658 نفر از افراد اهدا کننده خون صورت گرفت نتایج نشان داد که ادغام تأثیر فردی یک رفتار امدادگرایانه اجتماعی را پیش بینی می ‌کند و جدا از تاثیر هنجارهای اجتماعی و انتظار از خود می باشد به علاوه،  بعضی از رفتارهای امدادگرایانه اجتماعی با شدت بیشتری با ادغام تأثیر فردی مرتبط بودند.انتظار می رفت هنگامی که هنجارهای اجتماعی و انتظار از خود با نظاره جایگاه ها یا اطلاعات مطابقت دارند، رفتار امدادگرایانه اجتماعی بیشتری بتواند صورت گیرد. بطور اختصار، در ادبیات بازاریابی به رفتار مطلوب اجتماعی کم توصیه شده می باشد. پس، مطالعات پیشین، در زمینه روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی به مطالعه پرداخته اند. در زمینه  روانشناسی اجتماعی ، شرایط بین رفتار مطلوب اجتماعی و رفتار مددگرایانه اجتماعی و نوع دوستی ، با وجود تفاوت های ظریف در تعریفشان با یکدیگر جایگزین شدند.

[1] Chung

[2] Sigelman

[3] Arousal of emotion

[4] Schwartz

[5] Self-monitoring theori

[6] Callaro,Howard and piliavin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2  اهداف جزئی:

  1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
  2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
  3. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد